Hvem blir norgesmester er en kunnskapskonkurranse for 6. og 7. trinnselever som gir mulighet til å jobbe med livsmestring og forebygge rusbruk på hele trinnet.

Lagene som deltar må ha én ansvarlig lærer som er Juba sin kontaktperson, og som mottar informasjon fra oss gjennom skoleåret. Denne personen står samtidig ansvarlig for at quizen blir besvart under oppsyn av lærer og uten hjelpemidler av noe slag. Hver enkelt skole må sette av den samme dagen til gjennomføring av konkurransen for alle deltagende lag ved skolen.

Det er maks tre elever på hvert lag. Alle lagene fullfører alle tre runder med samme lag og lagnavn. I hver av de tre quizrundene får lagene én skoletime til disposisjon. Quizen kan kun tas én gang per lag. Laget må besvare alle spørsmål for å få sendt inn svarene. Ved sykdom kan man benytte reserver som ikke deltar i samme quizrunde på andre lag.

Lærer må godkjenne lagenes besvarelser før de havner på resultatlista. Ved godkjenning av et lags besvarelse bekrefter læreren samtidig at laget ikke har benyttet hjelpemidler eller gjennomført quizrunden flere ganger.

Les også om hvordan man gjennomfører konkurransen.