Gjennom Hvem blir norgesmester tilbyr organisasjonen Juba et engasjerende og morsomt undervisningsopplegg for 6. og 7. trinn. Konkurransen er en del av modningsprogrammet Trygg Oppvekst og er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis.

Ved deltakelse får du som lærer anledning til å ta i bruk alt du finner på nettsiden. Her får du tilgang på quizen, elevressurser og lærerveiledninger. Ressursene og veiledningene er knyttet til konkrete kompetansemål i Naturfag og Samfunnsfag, og temaet Folkehelse og livsmestring fra den overordnede delen av læreplanverket.

Konkurransen aktiviserer og oppmuntrer til samfunnsengasjement hos elevgruppa. Deltakelse i Hvem blir norgesmester gir et bidrag til å styrke sosial kompetanse. Gjennom teori og refleksjon rundt rusmidler, valg, påvirkning og samfunn kan elevene styrkes i å ta gode valg i møte med rusmidler gjennom ungdomstiden.