Valgene våre

Vi mennesker kan ta hundrevis av valg hver dag. Noen valg tar vi bevisst, som hva vi skal ha på eller spise til frokost. Andre valg tar vi ubevisst, av gammel vane eller fordi tankene våre er et helt annet sted akkurat da.

Noen valg har bare med oss selv å gjøre. Andre ganger kan det vi velger få konsekvenser for andre. Det hender også at vi kommer i en situasjon der vi må ta valg raskt, uten å ha tid til å tenke oss om.

Vi kan si at det finnes tre typer valg:

- Hverdagsvalg

- Fremtidsvalg

- Situasjonsvalg

Hverdagsvalg

Skal vi ha ost eller syltetøy på brødskiva? Sykle eller gå til skolen? Ta på oss rød eller blå genser? Dette er de små valgene vi tar i hverdagen. De har som regel ingen konsekvenser for livet vårt. Selv om slike valg kan bety noe over lengre tid, påvirker det ikke det daglige livet vårt noe særlig.

Fremtidsvalg

Når vi for eksempel skal velge hvilken videregående skole vi skal søke oss inn på, er det et fremtidsvalg. Vi tar også fremtidsvalg når vi velger venner eller hvilke fritidsaktiviteter vi skal drive med.

Situasjonsvalg

Så har vi de valgene vi må ta i spesielle situasjoner. Kanskje har vi kort tid å bestemme oss på disse. Da kan vi føle press og usikkerhet. Det kan for eksempel være om man skal si ja eller nei til å sitte på med moped med eldre ungdommer, eller si ja eller nei til å drikke alkohol når noen vil ha oss med. Det kan være vanskelig å vite hva man skal svare. Vi har ikke tid til å be om råd fra andre, og det kan være vanskelig å si nei om man ikke har lyst. Situasjonsvalgene vi tar kan få store konsekvenser hvis vi velger feil. Om du ikke har stått overfor slike valg enda, kan du komme til å bli det de neste årene. Da kan det være nyttig å ha tenkt gjennom hva du selv synes er greit og ikke på forhånd.Hvordan kan vi ta gode situasjonsvalg?
Når vi har tenkt igjennom noe på forhånd, føler vi oss gjerne tryggere på det som skjer. Sånn er det med situasjonsvalg også. Hvordan kan du klare å si nei når du ikke vil? Kanskje er det lett for deg å si nei, eller kanskje du synes det kan være vanskelig å si nei sammen med venner. Hvordan kan du vite hva de lure valgene er for deg?

Hva om venner gjør noe annet enn det vi selv kjenner er riktig, og egentlig ikke vil? Dette er tanker man både kan utforske selv eller snakke med venner om. Hvis man sammen kan bli enige om hva som er gode valg, kan man støtte hverandre om noe skjer.

Når det gjelder forholdet vårt til tobakk og rusmidler, vil de valgene vi tar virke inn på både oss selv og de som er rundt oss. Den som røyker, tar giftstoffer inn i sin egen kropp. Men røyken fra sigaretten påvirker også de som er i nærheten av røykeren. Om flere i vennegjengen begynner å drikke alkohol kan det være vanskelig å være den som sier nei. På samme måte er det med andre rusmidler. Å innta rusmidler eller nikotin er ikke bra for kroppen – allikevel er det mange som velger å bruke rusmidler. Da er det spesielt viktig å vite hva slags risiko det innebærer og ha et bevisst forhold til valgene man tar.

Spørsmål

1.     Hvor mange valg gjør du i løpet av en dag?
Prøv å kom på så mange valg du kan fra du står opp til du er fremme på skolen om morgenen.
Kan du se for deg noen hverdagsvalg, fremtidsvalg og situasjonsvalg du har tatt eller kommer til å ta? Skriv ned de du kommer på.

2.     Hvordan synes du det er å si nei om du ikke vil være med på noe vennene dine vil ha deg med på?

3.     Hvilke valg ønsker du å ta i møte med nikotin og alkohol?