Samfunn og relasjoner

Når det skjer noe vondt mellom mennesker kan det oppstå sosiale skader. Det kan for eksempel handle om en krise i familien, store konflikter med venner eller problemer på en arbeidsplass.

Forholdene vi har til menneskene rundt oss, som familiemedlemmer og slekt, venner og lærere, kaller vi relasjoner. Når vi snakker om at det er viktig med gode relasjoner, er det disse forholdene mennesker imellom vi mener. Selv om vi noen ganger kan tenke at vi hadde klart oss uten de vi har en relasjon til, for eksempel hvis vi er sinte på hverandre, trenger vi å være del av et godt fellesskap. De vi bryr oss om og tar vare på, er de som vil bry seg om og ta vare på oss når vi trenger det mest.

Skadelig rusbruk

Rusmidler er den kanskje mest alvorlige og utbredte grunnen til at sosiale skader og konflikter oppstår. Men, det er viktig å forstå at det er forskjell på rusbruk og rusmisbruk. Alkohol, for eksempel, er et lovlig rusmiddel. Sosiale skader handler ikke om at noen drikker vin med måte til en middag, eller to halvlitere øl sammen med en venn til fotballkampen.

Rusmisbruk oppstår når et menneske ikke har kontroll over sin egen bruk. Rusmidler er vanedannende, og man kan bli avhengig av dem. Når den som bruker rusmidler ikke klarer å slutte med det, selv om det fører til vonde eller farlige situasjoner, er det alvorlig. Når foreldre eller foresatte ruser seg på en sånn måte, blir det ofte utrygt og skremmende for barna eller partneren. Den som drikker kan for eksempel begå lovbrudd, som promillekjøring. Noen utøver også fysisk vold mot sine nærmeste, eller til og med fremmede, når de er ruset. Sosiale skader oppstår.

Finnes det løsninger og støtte?
Selv om rusmisbruk er vanskelig og alvorlig, både for den som ruser seg og menneskene rundt, finnes det flere steder å søke hjelp. Mange blir friske og rusfrie, og sosiale skader kan over tid repareres når man slutter å ruse seg.

Samfunnet har flere tilbud til mennesker som sliter med rus, men for å få hjelp må man først be om den. Ofte er fastlegen den nærmeste man bør be om en time hos. Alle leger har utdanning i og kunnskap om rusproblemer, og vil kunne hjelpe den rusavhengige trinn for trinn mot behandling som virker. Det er også mange arbeidsgivere som har et system for hvordan de kan hjelpe den ansatte til å få riktig behandling for rusproblemet. Det at den som har et rusproblem kan be om hjelp gjennom jobben sin, har reddet mange som har mistet kontrollen med sin rusbruk.

Forebygging er vårt viktigste verktøy

Rusmisbruk kan gjøre at familier blir oppløst, at andre må overta den daglige omsorgen for barn, eller arbeidsløshet og fengselsstraffer. Relasjoner mellom mennesker kan bli ødelagt eller skadet over lang tid. Barn og ungdom kan få vanskeligheter på skolen fordi de har det vondt, og kanskje miste muligheten til å utdanne seg. Slike sosiale skader påvirker hele samfunnet, fordi de til sammen koster så enormt mye penger. Legevakt, sykehus, politiutrykninger og rettsvesen, fengsler og behandling er bare noen eksempler på det som belastes som følge av rus.

Det kan være vanskelig å tenke på og å snakke om disse tingene, men det er når man snakker om det at man kan finne løsninger også. Den aller beste løsningen på rusproblemer er å hindre at de oppstår i det hele tatt. Derfor sier vi at forebygging er det viktigste tiltaket vi har mot rus og alle skadene den kan føre med seg.

Rusbruk og rusmisbruk

Vi vet at å røyke, snuse og drikke alkohol ikke er bra for kroppen. Samtidig er dette ikke ulovlig når man er over 18 år. Vi skiller mellom rusbruk og rusmisbruk (skadelig rusbruk).

Hva tenker du er forskjellen på rusbruk og rusmisbruk? Når er det skadelig rusbruk og ikke?
Og hva synes du om når foreldre drikker? (Video fra NRK Skole)

Om man kjenner noen som er i en vanskelig situasjon hjemme finnes det flere steder man kan ringe, melde eller chatte med. Noen av disse er:

  • BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.

  • SnakkLitt er et anonymt samtaletilbud på telefon og på chat for alle som ønsker å prate med noen.

  • Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail.

  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
    er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.