Påvirkning og gruppepress

Det kan være mange grunner til at vi gjør noe vi innerst inne ikke har lyst til. Både voksne og unge kan påvirkes til å ta valg som er styrt av andre. Drikkepress er et godt eksempel på dette. En undersøkelse fra 2017 viste at 18 prosent av ungdom mellom 15 og 17 år opplevde drikkepress. I noen miljøer kan drikkepresset være stort, mens det kan være lite eller ikke finnes i det hele tatt i andre.

En plass i flokken
Mange blir med på det vennene gjør for å ikke skille seg ut, bli akseptert, og for å være en del av et fellesskap. Vi mennesker er flokkdyr, og det ligger i vår natur å tilpasse oss gruppen vi tilhører. Det er en nødvendig del av oss, på godt og vondt. Det kan for eksempel oppleves som vanskelig å være den eneste som ikke vil være med på å eksperimentere og feste. Det kan ende med at man presser seg til å prøve nikotin eller rusmidler, selv om man egentlig vil slippe.

Press og konsekvenser

Å gjøre ting under press kan ha alvorlige konsekvenser, spesielt når det handler om rusmidler. Rusmidler kan gjøre at man mister kontrollen over hva som skjer, og hva man selv gjør. Skader og ulykker i rus er et stort problem, først og fremst for den som rammes, men også for samfunnet.

Et eksempel er at ungdommer får tak i alkohol gjennom for eksempel venner, foreldre, såkalte sprittaxier eller sosiale medier. Gjennom sprittaxier og sosiale medier selges svært ofte smuglervarer fra utlandet, og man vet aldri hva drikkevarene kan inneholde. Falske merker og etiketter er vanlig. I verste fall kan man ende opp med å drikke metanol, et svært giftig stoff som kan være dødelig.

Flertallsmisforståelser

Det er lett få inntrykk av at «alle» drikker, eller at venner og kjente drikker mer enn de faktisk gjør. Medier og underholdning bidrar også til å skape et bilde av at de fleste røyker, snuser eller drikker alkohol stadig vekk, og at det er positivt. Dette kalles flertallsmisforståelser, og er ganske vanlig blant ungdom. I virkeligheten er det svært mange ungdommer som venter med å prøve å drikke til de er 18 år. Noen har valgt alkoholen helt bort, og drikker heller ikke i voksen alder. Dette gjelder også nikotin og andre rusmidler – svært få unge røyker og enda færre bruker ulovlige rusmidler.

Idéer og virkelighet
Flertallsmisforståelser gjelder også andre ting enn alkohol. Du kjenner deg kanskje igjen i at «alle de andre får lov til å være mye lengre oppe/sove lenger/får mer ukepenger» og så videre? Dette er typiske misforståelser: Vi tror at andre gjør noe annet enn de faktisk gjør.

I 2017 ble det gjort en spørreundersøkelse blant ungdom i alderen 15 til 17 år. Den viste at 92 prosent trodde deres jevnaldrende drakk alkohol. Til sammenligning svarte 57 prosent at de noen gang har drukket alkohol. 22 prosent hadde drukket i løpet av de siste 30 dagene.

Å finne ut hva man selv synes om rusmidler og bruken av det er viktig. Spørreundersøkelsen over viser at det i aldersgruppen 15-17 år er like vanlig å ha prøvd å drikke alkohol som det er å ikke prøvd det. Det er stadig flere unge som velger å ikke drikke alkohol, men heller finner på andre sosiale aktiviteter sammen med vennene sine.

Gruppepress

Her kan du se en video fra NRK Kort fortalt om Drikkpress.

Det er smart å ha tenkt igjennom hvordan du vil at ditt forhold til rusmidler skal være før du blir tilbudt noe. På en fest kan det være lett å si ja takk, selv om du egentlig ikke vil. Hvis du har bestemt deg på forhånd hva du vil svare er det lettere å si nei.

Har du bestemt deg for hva du ønsker å svare om noen spør om du vil prøve å røyke eller drikke?