Nikotin

Tobakk er en plante som blant annet inneholder stoffet nikotin. Nikotinet er den viktigste grunnen til at kroppen blir avhengig av tobakk.

Produksjon av tobakksprodukter
Når fabrikker lager tobakksprodukter, er det plantens blader som brukes. Når tobakksplantene er høstet inn, tørkes og knuses bladene før de tilsettes flere forskjellige andre stoffer. Til slutt dukker de ferdige varene opp i butikkene, oftest som røyketobakk eller snus.

Nikotin er en gift, men det er ikke et rusmiddel. Som andre giftstoffer kan ren nikotin likevel være dødelig. Når man røyker eller snuser, får man i seg en blanding av mange forskjellige stoffer. Nikotin er bare en bitteliten del av tobakken, men det er nok til at man blir avhengig, selv etter ganske kort tids bruk. Det er det samme for både røyking og snusing, selv om det er to forskjellige tobakksprodukter.

Røyketobakk

Hva er det første du tenker på når du hører ordet tobakk? Mange vil svare røyking, og noen vil forbinde det med snus. Begge deler er selvfølgelig like riktig.
I Norge er det lov å selge tobakksvarer til alle som er over 18 år.

Dødelighet
Vi vet i dag at røyking er farlig for helsen, og ofte dødelig. En stor undersøkelse fra Australia i 2015 viste for eksempel at to av tre røykere dør som følge av røykingen. Da er det ikke snakk om de som bare har røyket litt, for eksempel i ungdomstiden, og senere sluttet. Undersøkelsen er gjort blant mennesker som røyker fast, hver dag, over mange år.

Sykdommer
Røyking medfører en rekke helseplager, flere av dem veldig alvorlige. Hjerte- og karsykdommer (sykdommer i blodomløpet), og kreft, er av de vanligste. Også lungesykdommen KOLS rammer mange røykere.

Unge mennesker holder seg unna røyking
Det er stadig færre unge som røyker. Nye tall viser at det bare er én av 100 mellom 16 og 24 år som røyker.
Tobakksrøyk inneholder også en lang rekke gifter og kjemikalier som er satt sammen for å gjøre det vanskeligst mulig å slutte. Derfor er det aller smarteste valget man kan ta å aldri prøve røyking i det hele tatt.

Passiv røyking
Passiv røyking innebærer å puste inn andres røyk. Hvis man er i samme rom som en som røyker, får man i seg mange av de samme giftstoffene som røykeren. Passiv røyking er spesielt skadelig for barn, som blant annet kan utvikle astma.

 

Snus

Snus har blitt veldig populært på bare noen få år, og er nå den typen tobakk som brukes mest blant unge. Snus lages av finknuste tobakksplanter som tilsettes vann, salt og forskjellige smaks- og aromastoffer.

Er snus helseskadelig?
Snusing påvirker først og fremst munnen. Snus brukes ved at man tar en liten mengde løs snus, eller ferdig porsjon som kommer i små poser, og legger det under leppa. På den måten får man gradvis i seg små mengder nikotin. Snusen tas ut etter en stund og kastes. Etter lang tids snusbruk kan tannkjøttet begynne å trekke seg oppover, noe som kan føre til dårlige tenner og tannkjøttsykdommer.

Det er gjort mange store vitenskapelige undersøkelser av snusens mulige skadevirkninger. Faktisk er det sånn at det ennå ikke finnes klare svar. Norske helsemyndigheter har slått fast at snus kan være helseskadelig, men at det er avhengighetsskapende.

Det er viktig å huske at nikotin er giftig, og det kan derfor være direkte farlig å få i seg større mengder snus.

E-sigarett eller «vaping»

Vaping, damping, e-sigarett. Dette er en nokså ny form for røyking. Damping, som er verbet vi bruker fra nå, handler også om å få i seg nikotin.

En elektronisk sigarett, eller e-sigarett, er et munnstykke som brukes til å inhalere. I stedet for tobakk brukes en liten engangsbeholder med en essens, og det er i denne essensen at nikotin og smakstilsetninger er. E-sigaretten er batteridrevet, og ved hjelp av varme fordampes essensen. Det er dampen som inhaleres. Fordi dette er damp, ikke røyk, kan e-sigaretten brukes også der det er røykeforbud. Damperen får i seg akkurat den samme nikotinen som en røyker eller snusbruker gjør.

Er dette også helseskadelig?
Nikotin i seg selv er ikke bra for kroppen. Og på samme måte som med snus, er ekspertene usikre på hvilke helseskader man kan få av damping. I USA er det leger som tror at lungene kan ta alvorlig skade av damping.

Forurensing og forsøpling

Ifølge Verdens Helseorganisasjon brukes god matjord til tobakksdyrking. Dyrking av tobakk krever dessuten store mengder sprøytemidler som bidrar til å forurense vann og jord. Ofte ødelegges skogsområder for å få plass til tobakksdyrkingen. I tillegg er forsøpling fra snusposer og sigarettsneiper et problem. Det samme gjelder utslipp fra tobakksproduksjonen som forurenser lufta.